Dr. Yashwantrao Chavan Bakhar Eka Vadalachi

Dr. Yashwantrao Chavan Bakhar Eka Vadalachi

Dr. Yashwantrao Chavan Bakhar Eka Vadalachi

Dr. Yashwantrao Chavan Bakhar Eka Vadalachi – Latest Marathi Movie Trailer – Nana Patekar! Check out the trailer of new Marathi movie Dr. Yashwantrao Chavan Bakhar Eka Vadalachi, directed by Veteran director Jabbar Patel, starring starring Om Bhutkar, Vaishali Dabhade, Meena Naik, Rekha Kamat, Supriya Vinod, Satish Alekar, Rahul Solapurkar, Yashpal Sarnath, Benjamin Gilani and Ashok Lokhande.
Watch Video: